เกมและคะแนน

รอบ ผลการแข่งขัน บริการ
Swidz
- - -
Hunterace
RDU
- - -
Kolento
Casie
- - -
Zhym
ไวเปอร์
- - -
Thijs
พาเวล
- - -
Bozzzton
BoarControl
- - -
Hunterace
Swidz
- - -
SilverName
Felkeine
- - -
Seiko
ไวเปอร์
- - -
RDU
Bunnyhhoppor
- - -
Jarla
BunnyHoppor
- - -
BoarControl
SilverName
- - -
Felkeine
Zhym
- - -
Kolento
Thijs
- - -
Bozzzton
ไวเปอร์
- - -
Kolento
Casie
- - -
Bozzzton
Thijs
- - -
Zhym
พาเวล
- - -
RDU
Jarla
- - -
Seiko
Hunterace
0 - 3
BunnyHoppor
Seiko
2 - 3
BoarControl
Swidz
3 - 1
Felkeine
Jarla
3 - 2
SilverName
พาเวล
0 - 3
Casie
BoarControl
3 - 1
Felkeine
SilverName
3 - 1
BunnyHoppor
Zhym
3 - 2
RDU
Kolento
2 - 3
Bozzzton
Seiko
3 - 2
SilverName
Swidz
3 - 2
BoarControl
Hunterace
2 - 3
Jarla
Thijs
1 - 3
Casie
Bozzzton
3 - 0
Zhym
SilverName
2 - 3
Hunterace
Felkeine
1 - 3
BunnyHoppor
Casie
3 - 1
ไวเปอร์
พาเวล
3 - 2
Kolento
RDU
0 - 3
Thijs
BunnyHoppor
1 - 3
Seiko
Swidz
1 - 3
Jarla
Bozzzton
1 - 3
RDU
พาเวล
1 - 3
ไวเปอร์
Hunterace
0 - 3
Felkeine
Bozzzton
1 - 3
ไวเปอร์
RDU
3 - 2
Casie
Kolento
3 - 1
Thijs
พาเวล
3 - 1
Zhym
กองข
BoarControl
3 - 2
SilverName
กองข
Swidz
1 - 3
BunnyHoppor
กองข
Seiko
3 - 1
Hunterace
กองข
Felkeine
2 - 3
Jarla
กองข
Kolento
3 - 1
Casie
กองก
Zhym
2 - 3
ไวเปอร์
กองก
Swidz
3 - 1
Seiko
กองก
Jarla
0 - 3
BoarControl
กองก
พาเวล
2 - 3
Thijs