เกมและคะแนน

รอบ ผลการแข่งขัน บริการ
การแข่งขัน 7 รอบ
ครบถ้วน
16 - 11
7Sins eSports
การแข่งขัน 7 รอบ
สโมสร Chaos Esports
16 - 1
เคาน์เตอร์ลอจิกการเล่นเกมสีแดง
การแข่งขัน 7 รอบ
TribE
FF - W
สิ่งที่ต้องใช้
การแข่งขัน 7 รอบ
ทีมหนึ่ง
FF - W
นางสาว
การแข่งขัน 6 รอบ
สิ่งที่ต้องใช้
- - -
ครบถ้วน
การแข่งขัน 6 รอบ
นางสาว
20 - 22
สโมสร Chaos Esports
การแข่งขัน 6 รอบ
เคาน์เตอร์ลอจิกการเล่นเกมสีแดง
W - FF
TribE
การแข่งขัน 6 รอบ
7Sins eSports
W - FF
ทีมหนึ่ง
การแข่งขัน 5 รอบ
7Sins eSports
10 - 16
นางสาว
การแข่งขัน 5 รอบ
สโมสร Chaos Esports
W - FF
TribE
การแข่งขัน 5 รอบ
ทีมหนึ่ง
FF - W
สิ่งที่ต้องใช้
การแข่งขัน 5 รอบ
ครบถ้วน
22 - 20
เคาน์เตอร์ลอจิกการเล่นเกมสีแดง
การแข่งขัน 4 รอบ
สิ่งที่ต้องใช้
14 - 16
7Sins eSports
การแข่งขัน 4 รอบ
นางสาว
W - FF
TribE
การแข่งขัน 4 รอบ
ครบถ้วน
13 - 16
สโมสร Chaos Esports
การแข่งขัน 4 รอบ
เคาน์เตอร์ลอจิกการเล่นเกมสีแดง
W - FF
ทีมหนึ่ง
การแข่งขัน 3 รอบ
สิ่งที่ต้องใช้
7 - 16
นางสาว
การแข่งขัน 3 รอบ
7Sins eSports
16 - 11
เคาน์เตอร์ลอจิกการเล่นเกมสีแดง
การแข่งขัน 3 รอบ
สโมสร Chaos Esports
W - FF
ทีมหนึ่ง
การแข่งขัน 3 รอบ
TribE
6 - 16
ครบถ้วน
การแข่งขัน 2 รอบ
ทีมหนึ่ง
FF - W
TribE
การแข่งขัน 2 รอบ
7Sins eSports
3 - 16
สโมสร Chaos Esports
การแข่งขัน 2 รอบ
นางสาว
16 - 9
ครบถ้วน
การแข่งขัน 2 รอบ
เคาน์เตอร์ลอจิกการเล่นเกมสีแดง
16 - 14
สิ่งที่ต้องใช้
การแข่งขัน 1 รอบ
TribE
FF - W
7Sins eSports
การแข่งขัน 1 รอบ
เคาน์เตอร์ลอจิกการเล่นเกมสีแดง
8 - 16
นางสาว
การแข่งขัน 1 รอบ
สโมสร Chaos Esports
16 - 3
สิ่งที่ต้องใช้
การแข่งขัน 1 รอบ
ครบถ้วน
5 - 16
ทีมหนึ่ง