เกมและคะแนน

รอบ ผลการแข่งขัน บริการ
รอบชิงชนะเลิศ
TBD
-
TBD
รอบ 3
TBD
-
TBD
รอบ 2
TBD
-
TBD
รอบ 1
TBD
-
TBD
การแข่งขันสัปดาห์ 11
WiLD MultiGaming
- - -
พระเจ้าอยู่กับเรา
การแข่งขันสัปดาห์ 11
KmK CS-GO
- - -
Békéscsabai E-sport Egyesület
การแข่งขันสัปดาห์ 11
LvLUp Esport
- - -
บูดาเปสต์ไฟว์
การแข่งขันสัปดาห์ 11
แหล่งกำเนิดเกมมิ่ง
- - -
เกมซาลาแมนเดอร์
การแข่งขันสัปดาห์ 10
Békéscsabai E-sport Egyesület
- - -
LvLUp Esport
การแข่งขันสัปดาห์ 10
บูดาเปสต์ไฟว์
- - -
WiLD MultiGaming
การแข่งขันสัปดาห์ 10
KmK CS-GO
- - -
เกมซาลาแมนเดอร์
การแข่งขันสัปดาห์ 10
พระเจ้าอยู่กับเรา
- - -
แหล่งกำเนิดเกมมิ่ง
การแข่งขันสัปดาห์ 10
แหล่งกำเนิดเกมมิ่ง
- - -
บูดาเปสต์ไฟว์
การแข่งขันสัปดาห์ 10
WiLD MultiGaming
- - -
Békéscsabai E-sport Egyesület
การแข่งขันสัปดาห์ 10
เกมซาลาแมนเดอร์
- - -
พระเจ้าอยู่กับเรา
การแข่งขันสัปดาห์ 10
KmK CS-GO
- - -
LvLUp Esport
การแข่งขันสัปดาห์ 9
KmK CS-GO
- - -
พระเจ้าอยู่กับเรา
การแข่งขันสัปดาห์ 9
บูดาเปสต์ไฟว์
- - -
เกมซาลาแมนเดอร์
การแข่งขันสัปดาห์ 9
Békéscsabai E-sport Egyesület
- - -
แหล่งกำเนิดเกมมิ่ง
การแข่งขันสัปดาห์ 9
LvLUp Esport
- - -
WiLD MultiGaming
การแข่งขันสัปดาห์ 9
WiLD MultiGaming
- - -
แหล่งกำเนิดเกมมิ่ง
การแข่งขันสัปดาห์ 9
LvLUp Esport
- - -
เกมซาลาแมนเดอร์
การแข่งขันสัปดาห์ 9
KmK CS-GO
- - -
บูดาเปสต์ไฟว์
การแข่งขันสัปดาห์ 9
Békéscsabai E-sport Egyesület
- - -
พระเจ้าอยู่กับเรา
การแข่งขันสัปดาห์ 8
พระเจ้าอยู่กับเรา
- - -
บูดาเปสต์ไฟว์
การแข่งขันสัปดาห์ 8
เกมซาลาแมนเดอร์
- - -
Békéscsabai E-sport Egyesület
การแข่งขันสัปดาห์ 8
แหล่งกำเนิดเกมมิ่ง
- - -
LvLUp Esport
การแข่งขันสัปดาห์ 8
KmK CS-GO
- - -
WiLD MultiGaming
การแข่งขันสัปดาห์ 8
เกมซาลาแมนเดอร์
- - -
WiLD MultiGaming
การแข่งขันสัปดาห์ 8
พระเจ้าอยู่กับเรา
- - -
LvLUp Esport
การแข่งขันสัปดาห์ 8
KmK CS-GO
- - -
แหล่งกำเนิดเกมมิ่ง
การแข่งขันสัปดาห์ 8
บูดาเปสต์ไฟว์
- - -
Békéscsabai E-sport Egyesület
การแข่งขันสัปดาห์ 7
แหล่งกำเนิดเกมมิ่ง
- - -
เกมซาลาแมนเดอร์
การแข่งขันสัปดาห์ 7
KmK CS-GO
- - -
Békéscsabai E-sport Egyesület
การแข่งขันสัปดาห์ 7
WiLD MultiGaming
- - -
พระเจ้าอยู่กับเรา
การแข่งขันสัปดาห์ 7
LvLUp Esport
- - -
บูดาเปสต์ไฟว์
การแข่งขันสัปดาห์ 6
พระเจ้าอยู่กับเรา
- - -
แหล่งกำเนิดเกมมิ่ง
การแข่งขันสัปดาห์ 6
Békéscsabai E-sport Egyesület
- - -
LvLUp Esport
การแข่งขันสัปดาห์ 6
KmK CS-GO
- - -
เกมซาลาแมนเดอร์
การแข่งขันสัปดาห์ 6
บูดาเปสต์ไฟว์
- - -
WiLD MultiGaming
การแข่งขันสัปดาห์ 6
เกมซาลาแมนเดอร์
- - -
พระเจ้าอยู่กับเรา
การแข่งขันสัปดาห์ 5
WiLD MultiGaming
16 - 2
Békéscsabai E-sport Egyesület
การแข่งขันสัปดาห์ 5
KmK CS-GO
16 - 12
LvLUp Esport
การแข่งขันสัปดาห์ 5
แหล่งกำเนิดเกมมิ่ง
16 - 11
บูดาเปสต์ไฟว์
การแข่งขันสัปดาห์ 5
KmK CS-GO
16 - 9
บูดาเปสต์ไฟว์
การแข่งขันสัปดาห์ 4
บูดาเปสต์ไฟว์
9 - 16
เกมซาลาแมนเดอร์
การแข่งขันสัปดาห์ 4
Békéscsabai E-sport Egyesület
16 - 14
แหล่งกำเนิดเกมมิ่ง
การแข่งขันสัปดาห์ 4
KmK CS-GO
16 - 13
พระเจ้าอยู่กับเรา
การแข่งขันสัปดาห์ 4
LvLUp Esport
4 - 16
WiLD MultiGaming
การแข่งขันสัปดาห์ 4
KmK CS-GO
4 - 16
WiLD MultiGaming
การแข่งขันสัปดาห์ 3
LvLUp Esport
3 - 16
เกมซาลาแมนเดอร์
การแข่งขันสัปดาห์ 3
Békéscsabai E-sport Egyesület
16 - 14
พระเจ้าอยู่กับเรา
การแข่งขันสัปดาห์ 3
WiLD MultiGaming
16 - 14
แหล่งกำเนิดเกมมิ่ง
การแข่งขันสัปดาห์ 2
เกมซาลาแมนเดอร์
16 - 3
Békéscsabai E-sport Egyesület
การแข่งขันสัปดาห์ 2
แหล่งกำเนิดเกมมิ่ง
16 - 12
LvLUp Esport
การแข่งขันสัปดาห์ 2
พระเจ้าอยู่กับเรา
16 - 11
บูดาเปสต์ไฟว์
การแข่งขันสัปดาห์ 1
เกมซาลาแมนเดอร์
16 - 3
WiLD MultiGaming
การแข่งขันสัปดาห์ 1
บูดาเปสต์ไฟว์
16 - 4
Békéscsabai E-sport Egyesület
การแข่งขันสัปดาห์ 1
KmK CS-GO
4 - 16
แหล่งกำเนิดเกมมิ่ง
การแข่งขันสัปดาห์ 1
พระเจ้าอยู่กับเรา
14 - 16
LvLUp Esport