เกมและคะแนน

รอบ ผลการแข่งขัน บริการ
รอบชิงชนะเลิศ
Esport ของ FURIA
1 - 3
NoPing e-sports
วงเล็บปีกกาล่าง
เกม paiN
0 - 2
NoPing e-sports
คร่อมล่าง R1
น่าอับอาย
0 - 2
NoPing e-sports
Upper Bracket Finals
เกม paiN
0 - 2
Esport ของ FURIA
คร่อมด้านบน R1
NoPing e-sports
1 - 2
Esport ของ FURIA
คร่อมด้านบน R1
น่าอับอาย
0 - 2
เกม paiN