เกมและคะแนน

รอบ ผลการแข่งขัน บริการ
สัปดาห์ที่ 9
Fnatic
0 - 0
ความมีชีวิตชีวาของทีม
สัปดาห์ที่ 9
Misfits Gaming
0 - 0
G2 Esports
สัปดาห์ที่ 9
SK Gaming
0 - 0
Excel Esports
สัปดาห์ที่ 9
FC Schalke 04 Esports
0 - 0
Rogue
สัปดาห์ที่ 9
แหล่ง
0 - 0
MAD Lions
สัปดาห์ที่ 9
G2 Esports
0 - 0
FC Schalke 04 Esports
สัปดาห์ที่ 9
Rogue
0 - 0
SK Gaming
สัปดาห์ที่ 9
MAD Lions
0 - 0
Fnatic
สัปดาห์ที่ 9
Excel Esports
0 - 0
แหล่ง
สัปดาห์ที่ 9
ความมีชีวิตชีวาของทีม
0 - 0
Misfits Gaming
สัปดาห์ที่ 8
Fnatic
0 - 0
Rogue
สัปดาห์ที่ 8
G2 Esports
0 - 0
Excel Esports
สัปดาห์ที่ 8
FC Schalke 04 Esports
0 - 0
ความมีชีวิตชีวาของทีม
สัปดาห์ที่ 8
SK Gaming
0 - 0
แหล่ง
สัปดาห์ที่ 8
MAD Lions
0 - 0
Misfits Gaming
สัปดาห์ที่ 8
G2 Esports
0 - 0
Rogue
สัปดาห์ที่ 8
MAD Lions
0 - 0
SK Gaming
สัปดาห์ที่ 8
Excel Esports
0 - 0
Fnatic
สัปดาห์ที่ 8
แหล่ง
0 - 0
ความมีชีวิตชีวาของทีม
สัปดาห์ที่ 8
FC Schalke 04 Esports
0 - 0
Misfits Gaming
สัปดาห์ที่ 7
Fnatic
0 - 0
G2 Esports
สัปดาห์ที่ 7
SK Gaming
0 - 0
FC Schalke 04 Esports
สัปดาห์ที่ 7
Rogue
0 - 0
MAD Lions
สัปดาห์ที่ 7
ความมีชีวิตชีวาของทีม
0 - 0
Excel Esports
สัปดาห์ที่ 7
Misfits Gaming
0 - 0
แหล่ง
สัปดาห์ที่ 7
SK Gaming
0 - 0
Fnatic
สัปดาห์ที่ 7
แหล่ง
0 - 0
G2 Esports
สัปดาห์ที่ 7
FC Schalke 04 Esports
0 - 0
MAD Lions
สัปดาห์ที่ 7
Excel Esports
0 - 0
Misfits Gaming
สัปดาห์ที่ 7
ความมีชีวิตชีวาของทีม
0 - 0
Rogue
สัปดาห์ที่ 6
Fnatic
0 - 0
FC Schalke 04 Esports
สัปดาห์ที่ 6
Misfits Gaming
0 - 0
SK Gaming
สัปดาห์ที่ 6
G2 Esports
0 - 0
ความมีชีวิตชีวาของทีม
สัปดาห์ที่ 6
Rogue
0 - 0
แหล่ง
สัปดาห์ที่ 6
MAD Lions
0 - 0
Excel Esports
สัปดาห์ที่ 6
G2 Esports
0 - 0
SK Gaming
สัปดาห์ที่ 6
ความมีชีวิตชีวาของทีม
0 - 0
MAD Lions
สัปดาห์ที่ 6
Fnatic
0 - 0
Misfits Gaming
สัปดาห์ที่ 6
Rogue
0 - 0
Excel Esports
สัปดาห์ที่ 6
FC Schalke 04 Esports
0 - 0
แหล่ง
สัปดาห์ที่ 5
แหล่ง
0 - 1
Fnatic
สัปดาห์ที่ 5
MAD Lions
1 - 0
G2 Esports
สัปดาห์ที่ 5
Misfits Gaming
0 - 1
Rogue
สัปดาห์ที่ 5
Excel Esports
1 - 0
FC Schalke 04 Esports
สัปดาห์ที่ 5
SK Gaming
0 - 1
ความมีชีวิตชีวาของทีม
สัปดาห์ที่ 5
Rogue
0 - 1
Fnatic
สัปดาห์ที่ 5
แหล่ง
1 - 0
SK Gaming
สัปดาห์ที่ 5
Excel Esports
0 - 1
G2 Esports
สัปดาห์ที่ 5
ความมีชีวิตชีวาของทีม
0 - 1
FC Schalke 04 Esports
สัปดาห์ที่ 5
Misfits Gaming
1 - 0
MAD Lions
สัปดาห์ที่ 4
Fnatic
0 - 1
MAD Lions
สัปดาห์ที่ 4
Excel Esports
0 - 1
แหล่ง
สัปดาห์ที่ 4
FC Schalke 04 Esports
1 - 0
G2 Esports
สัปดาห์ที่ 4
Rogue
1 - 0
SK Gaming
สัปดาห์ที่ 4
ความมีชีวิตชีวาของทีม
0 - 1
Misfits Gaming
สัปดาห์ที่ 4
Misfits Gaming
1 - 0
G2 Esports
สัปดาห์ที่ 4
FC Schalke 04 Esports
0 - 1
Rogue
สัปดาห์ที่ 4
ความมีชีวิตชีวาของทีม
0 - 1
Fnatic
สัปดาห์ที่ 4
Excel Esports
1 - 0
SK Gaming
สัปดาห์ที่ 4
MAD Lions
0 - 1
แหล่ง
สัปดาห์ที่ 3
G2 Esports
1 - 0
Fnatic
สัปดาห์ที่ 3
แหล่ง
0 - 1
Misfits Gaming
สัปดาห์ที่ 1
G2 Esports
1 - 0
MAD Lions
สัปดาห์ที่ 1
Misfits Gaming
0 - 1
Rogue
สัปดาห์ที่ 1
ความมีชีวิตชีวาของทีม
0 - 1
SK Gaming