เกมและคะแนน

รอบ ผลการแข่งขัน บริการ
Playday 13
เกมกีฬา CYCLOPS
7 - 1
เทศกาลทาคูมิ -LBX-
Playday 13
ทีม E-sports Pro โนราห์เรนโก
6 - 6
การเล่นเกมของ GUTS
Playday 13
เกมกีฬา CYCLOPS
7 - 0
เทศกาลทาคูมิ -LBX-
Playday 13
ทีม E-sports Pro โนราห์เรนโก
7 - 2
การเล่นเกมของ GUTS
Playday 13
เกม DetonatioN
7 - 3
เกมที่ยังไม่ขาย
Playday 13
เล่นเกม FAV
7 - 5
YOSHIMOTO Gaming Lamy
Playday 13
เกม DetonatioN
6 - 6
เกมที่ยังไม่ขาย
Playday 13
เล่นเกม FAV
7 - 2
YOSHIMOTO Gaming Lamy
Playday 12
เกมกีฬา CYCLOPS
7 - 4
การเล่นเกมของ GUTS
Playday 12
เกมกีฬา CYCLOPS
3 - 7
การเล่นเกมของ GUTS
Playday 12
ทีม E-sports Pro โนราห์เรนโก
7 - 2
เล่นเกม FAV
Playday 12
ทีม E-sports Pro โนราห์เรนโก
6 - 6
เล่นเกม FAV
Playday 11
เกม DetonatioN
7 - 2
YOSHIMOTO Gaming Lamy
Playday 11
เกม DetonatioN
W - -
YOSHIMOTO Gaming Lamy
Playday 11
เกมที่ยังไม่ขาย
5 - 7
เทศกาลทาคูมิ -LBX-
Playday 11
เกมที่ยังไม่ขาย
2 - 7
เทศกาลทาคูมิ -LBX-
Playday 10
การเล่นเกมของ GUTS
6 - 6
เล่นเกม FAV
Playday 10
การเล่นเกมของ GUTS
5 - 7
เล่นเกม FAV
Playday 10
เกมกีฬา CYCLOPS
1 - 7
เกม DetonatioN
Playday 10
เกมกีฬา CYCLOPS
6 - 6
เกม DetonatioN
Playday 9
ทีม E-sports Pro โนราห์เรนโก
7 - 4
เกมที่ยังไม่ขาย
Playday 9
ทีม E-sports Pro โนราห์เรนโก
6 - 6
เกมที่ยังไม่ขาย
Playday 9
YOSHIMOTO Gaming Lamy
7 - 5
เทศกาลทาคูมิ -LBX-
Playday 9
YOSHIMOTO Gaming Lamy
0 - 7
เทศกาลทาคูมิ -LBX-
Playday 8
การเล่นเกมของ GUTS
7 - 3
เทศกาลทาคูมิ -LBX-
Playday 8
การเล่นเกมของ GUTS
7 - 4
เทศกาลทาคูมิ -LBX-
Playday 8
YOSHIMOTO Gaming Lamy
5 - 7
เกมที่ยังไม่ขาย
Playday 8
YOSHIMOTO Gaming Lamy
7 - 4
เกมที่ยังไม่ขาย
Playday 7
ทีม E-sports Pro โนราห์เรนโก
6 - 6
เกม DetonatioN
Playday 7
ทีม E-sports Pro โนราห์เรนโก
7 - 3
เกม DetonatioN
Playday 7
เกมกีฬา CYCLOPS
7 - 3
เล่นเกม FAV
Playday 7
เกมกีฬา CYCLOPS
6 - 6
เล่นเกม FAV
Playday 6
เกมกีฬา CYCLOPS
7 - 2
YOSHIMOTO Gaming Lamy
Playday 6
เกมกีฬา CYCLOPS
7 - 1
YOSHIMOTO Gaming Lamy
Playday 6
ทีม E-sports Pro โนราห์เรนโก
6 - 6
เทศกาลทาคูมิ -LBX-
Playday 6
ทีม E-sports Pro โนราห์เรนโก
6 - 6
เทศกาลทาคูมิ -LBX-
Playday 5
เล่นเกม FAV
7 - 2
เกม DetonatioN
Playday 5
เล่นเกม FAV
6 - 6
เกม DetonatioN
Playday 5
การเล่นเกมของ GUTS
7 - 1
เกมที่ยังไม่ขาย
Playday 5
การเล่นเกมของ GUTS
2 - 7
เกมที่ยังไม่ขาย
Playday 4
เกมกีฬา CYCLOPS
7 - 5
เกมที่ยังไม่ขาย
Playday 4
เกมกีฬา CYCLOPS
7 - 5
เกมที่ยังไม่ขาย
Playday 4
การเล่นเกมของ GUTS
7 - 4
เกม DetonatioN
Playday 4
การเล่นเกมของ GUTS
7 - 4
เกม DetonatioN
Playday 3
เล่นเกม FAV
7 - 1
เทศกาลทาคูมิ -LBX-
Playday 3
เล่นเกม FAV
7 - 3
เทศกาลทาคูมิ -LBX-
Playday 3
ทีม E-sports Pro โนราห์เรนโก
7 - 4
YOSHIMOTO Gaming Lamy
Playday 3
ทีม E-sports Pro โนราห์เรนโก
7 - 2
YOSHIMOTO Gaming Lamy
Playday 2
เกมกีฬา CYCLOPS
7 - 2
ทีม E-sports Pro โนราห์เรนโก
Playday 2
เกมกีฬา CYCLOPS
6 - 6
ทีม E-sports Pro โนราห์เรนโก
Playday 2
การเล่นเกมของ GUTS
5 - 7
YOSHIMOTO Gaming Lamy
Playday 2
การเล่นเกมของ GUTS
7 - 2
YOSHIMOTO Gaming Lamy
Playday 1
เล่นเกม FAV
7 - 4
เกมที่ยังไม่ขาย
Playday 1
เกม DetonatioN
6 - 6
เทศกาลทาคูมิ -LBX-
Playday 1
เล่นเกม FAV
7 - 5
เกมที่ยังไม่ขาย
Playday 1
เกม DetonatioN
7 - 2
เทศกาลทาคูมิ -LBX-