เกมและคะแนน

รอบ ผลการแข่งขัน บริการ
รอบชิงชนะเลิศ
-
TBD
รอบชิงชนะเลิศ
TBD
-
TBD
รอบรองชนะเลิศ
Brat_OK
-
SKillous
รอบรองชนะเลิศ
Vanya
-
Couguar
รอบรองชนะเลิศ
Bykagan
0 - 3
SKillous
รอบรองชนะเลิศ
Brat_OK
3 - 1
Arctur
รอบรองชนะเลิศ
Basset Hound
1 - 3
Couguar
รอบรองชนะเลิศ
Vanya
3 - 1
ผึ้ง
รอบฮิต
SKillous
3 - 1
ซาน
รอบฮิต
Nerazim
1 - 3
Bykagan
รอบฮิต
Arctur
3 - 0
แปลกใจ
รอบฮิต
Brat_OK
3 - 0
Nicoract
รอบฮิต
Couguar
3 - 0
DraconicDoom
รอบฮิต
Rinkokonoe
0 - 3
Basset Hound
รอบฮิต
MindelVK
0 - 3
ผึ้ง
รอบฮิต
Vanya
3 - 0
MAKE