Games and scores

Round Match Result VOD
Finals
Canada
2 - 3
Poland
Semifinals
Poland
3 - 1
Peru
Semifinals
Canada
3 - 2
Norway
Round 2
Peru
4 - 1
Germany
Round 2
Sweden
1 - 4
Norway
Round 1
Europe
1 - 4
Germany
Round 1
USA
2 - 3
Norway
TT1 / Models
2 - 1
Yeti / Ziggy
DragOn
2 - 0
ZZZero
Models
1 - 2
KogeT
TT1
1 - 2
Yeti
Cross
0 - 2
Bonyth
ZZZero / Bonyth
0 - 0
Dandy / LoCcxitO
KogeT
2 - 0
Seiya
Bonyth
2 - 1
CastrO
Yeti
2 - 1
Terror
Ziggy
0 - 2
Gosudark
TT1 / cRoSs
1 - 2
Madinho / Doco
DragOn
1 - 2
MadiNho
TT1
2 - 0
Oystein
Cross
2 - 1
Liquid`Drone
Models
2 - 0
MwK
Dandy / LoCcxitO
2 - 0
Cryoc / remag
Gosudark
2 - 0
MasterReY
Terror
2 - 0
Cryoc
LeO
0 - 2
Bakuryu
Dandy
2 - 1
Remag
Favorit / Marwin
1 - 2
Doco / Madhino
OyA
2 - 1
DoCo
Favorit
1 - 2
Liquid`Drone
Marwin
1 - 2
MadiNho
rUSKIG
1 - 2
Oystein
CadenZie / 2Pac
1 - 2
Cryoc / remag
Squall
1 - 2
MasterReY
Crvt
0 - 2
Cryoc
EOnzErG
2 - 0
Bakuryu
CadenZie
1 - 2
Remag
Jiraiya / seriOsity
0 - 2
Doco / Liquid`Drone
Ty2
1 - 2
MadiNho
Hawk
2 - 1
DoCo
Jaeyun
1 - 2
Liquid`Drone
JIRAIYA
2 - 1
Oystein